Disclaimer

Disclaimer website

Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.cullinanacademy.com en / of www.cullinanecademy.com 

De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Cullinan Academy zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Cullinan Academy garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen. Cullinan Academy wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Cullinan Academy kunnen eventueel links naar websites van derden/partners staan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden/partners. Het gebruik van dergelijke links is derhalve voor eigen risico.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie berusten bij Cullinan Academy en/of haar samenwerkingspartners. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cullinan Academy.

Wijzigingen

Cullinan Academy heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen.

 Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Cullinan Academy.